Logga in

Personnummer (ååååmmddxxxx)
Lösenord

Om Mina sidor
Vi vill uppmärksamma dig på att du vid skapande av ett konto samt användande av tjänsten tillhandahåller personuppgifter till Akeliuskoncernen. Vi behandlar dina uppgifter i den omfattning som krävs för att administrera ansökningar och intresseanmälningar om att hyra en bostad hos Akelius. Personuppgifterna kan också användas för Akeliuskoncernens egen marknadsföring till den sökande och för statistik samt i förekommande fall för att bedöma sökandens lämplighet som hyrestagare. Dina personuppgifter kan också komma att skickas till andra Akeliusbolag inom och utom EU för ovan nämnda ändamål. Vi har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina rättigheter respekteras, att det finns en tillräcklig säkerhetsnivå och att behandlingen sker i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Vi kommer att radera dina personuppgifter på Mina sidor när du avregistrerar dig från tjänsten eller när du varit inaktiv i mer än sex månader. Som registrerad på Mina sidor har du samma rättigheter i fråga om dataskydd och personuppgiftsbehandling som våra hyrestagare.
För mera information om Akeliuskoncernens behandling av personuppgifter, vänligen se Akelius fullständiga informationstext om dataskydd.

Är du intresserad av att bo hos Akelius kan du skapa en profil och bevaka olika bostadsområden här.
Under Mina sidor kan du:

Skapa en ny profil
Göra ändringar i din profil
Byta lösenord
Få erbjudande om lägenhet
Skapa bevakningar och se när en lägenhet blir ledig
Boende kan se sitt kontrakt, avi och betalningsinformation
Boende hos oss kan registrera serviceärende och göra felanmälan

Du behöver vara inloggad minst en gång per halvår för att din profil ska finnas kvar. Är din profil borttagen behöver du registrera en ny. Eftersom Akelius inte använder kötid innebär en nyregistrering inga försämrade möjligheter att tilldelas en lägenhet.